VVD kutije T 16 (2 para)

(Sifra: VVDT160 00 1065)

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilne i samogasive VO prema standardu UL-94. Koriste se za razvod samonosivih TT kablova sa regletama sa vijkom, montiraju se na drvena i betonska uporišta.

 • Oznaka proizvođača: T16-2×2
 • Indeks zaštite: IP54
 • Atest: 021-11668/88
VVD kutije T 16 (2 para)

VVD kutije T 18 (6 pari)

(Sifra VVDT180 00 1066)

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilne i samogasive VO prema standardu UL-94. Koriste se za razvod samonosivih TT kablova sa regletama sa vijkom, montiraju se na drvena i betonska uporišta.

 • Oznaka proizvođača: T18-6×2
 • Indeks zaštite: IP54
 • Atest: 021-11668/88
VVD kutije T 18 (6 pari)

 VVD kutije T 21 (10 pari)

(Sifra VVDT210 00 1067)

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilne i samogasive VO prema standardu UL-94. Koriste se za razvod samonosivih TT kablova sa regletama sa vijkom, montiraju se na drvena i betonska uporišta.

 • Oznaka proizvođača: T21-10×2
 • Indeks zaštite: IP54
 • Atest: 021-11668/88
VVD kutije T 21 (10 pari)

 VVD kutije T 29 (20 pari)

(Sifra: VVDT290 00 1068)

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilne i samogasive VO prema standardu UL-94. Koriste se za razvod samonosivih TT kablova sa regletama sa vijkom, montiraju se na drvena i betonska uporišta.

 • Oznaka proizvođača: T29-20×2
 • Indeks zaštite: IP54
 • Atest: 021-11668/88
VVD kutije T 29 (20 pari)

 VVD2 (sa regletom ili konektorom)

(Sifra: VVD2000 00 1069)

Opremljena je sa regletom pod vijak i regletom sa konektorskim elementima. Može se montirati na zid, u zid i na uporišta.

VVD2 (sa regletom ili konektorom)