Priključna kutija tipa A2 za podzemne i samonosive kablove

2×2 (Sifra: A2PK000 00 1056), 6×2 (Sifra: A2PK000 00 1057)

Izrađena prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilna, samogasivost VO prema standardu UL-94. Kapacitet prikjučnih kutija je 2×2 i 6×2 sa regletama sa konektorskim elementima, ugrađuju se na zid, na drveno i betonsko uporište.

  • Priključne kutije 2×2 i 6×2: A2
  • Dimenzije: 100x66x55 mm
  • Otpornost na udare: IK 0.7
  • Indeks zaštite: IP54
  • Tehnička dozvola-sertifikat za A2: 1-06-3454-246-5/08
Priključna kutija tipa A2 za podzemne i samonosive kablove

Priključna kutija tipa A30 za podzemne i samonosive kablove

(Sifra: A30PK00 00 1058)

Izrađena prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS u boji RAL7032, UV stabilna, samogasivost VO prema standardu UL-94. Kapacitet prikjučnih kutija je 10×2 sa regletama sa konektorskim elementima, ugrađuju se na zid, na drveno i betonsko uporište.

  • Priključne kutije 10×2: A30
  • Dimenzije: 200x130x75 mm
  • Otpornost na udare: IK 0.7
  • Indeks zaštite: IP54
  • Atest za A30: 021-1415/03

Priključna kutija tipa A30 za podzemne i samonosive kablove