Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-I

(Sifra: E1KDS00 00 1032)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana RAL7032. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme. Ugrađuje se na poliestersko postolje, betonsko postolje, na zid, u zid ili na stub.

 • Dimenzije ormana-kabineta E1: 840x340x250 mm
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-I

Kabinet sa priključnom kutijom i postoljem od poliestera E-I/PP

(Sifra: E1KDSKP 00 1033)

 • Dimenzije ormana-kabineta E1: 840x340x250 [mm]
 • Postolje: 1020x338x250 [mm]
Kabinet sa priključnom kutijom i postoljem od poliestera E-I/PP

Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IIV

(Sifra: E2VKDS0 00 1034)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana RAL7032. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme. Ugrađuje se na poliestersko postolje, betonsko postolje, na zid, u zid ili na stub.

 • Dimenzije ormana-kabineta E2V: 1200x340x240 mm
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IIV

Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IIH

(Sifra: E2HKDS0 00 1035)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana RAL7032. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme. Ugrađuje se na poliestersko postolje, betonsko postolje, na zid, u zid ili na stub. U kombinaciji sa ormanom E-I iz programa za energetiku može se obezbediti merenje potrošnje električne energije.

 • Dimenzije ormana-kabineta E2H: 840x600x250 mm
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IIH

Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IV

(Sifra: E4KDS00 00 1036)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana RAL7032. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme. Ugrađuje se na poliestersko postolje, betonsko postolje, na zid, u zid ili na stub. U kombinaciji sa ormanom E-IIv iz programa za energetiku može se obezbediti merenje potrošnje električne energije.

 • Dimenzije ormana-kabineta: 1200x600x250 mm
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-IV

Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-VI

(Sifra: E6KDS00 00 1037)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana u boji RAL7032. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme. Ugrađuje se na poliestersko postolje, betonsko postolje, na zid iu zid. U kombinaciji sa ormanom E-IIv iz programa za energetiku može se obezbediti merenje potrošnje električne energije.

 • Dimenzije ormana-kabineta: 1028x800x250 mm
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Orman samostojeći od poliestera za KDS sisteme E-VI

Orman samostojeći od poliestera za aktivnu opremu KDS/S

(Sifra: IROKDS0 00 1038)

Izrađen prema tehničkim uslovima ZJPTT od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana. Predviđen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme, ugrađuje se na betonsko postolje. Poseduje dijagonalnu ventilaciju.

 • Dimenzije: 900x357x280
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola – sertifikat: 1-06-3454-46/06-1

Samostojeći orman za KDS – IRO/PP

(Sifra: IROKDSP 00 1039)

Dimenzije ormana-kabineta E1: 900x357x280 [mm]

 • Postolje: 800x357x280 [mm]
Orman samostojeći od poliestera za aktivnu opremu KDS/S