Izrađen je prema tehničkim uslovima Elektrodistribucije Srbije. Orman je izrađen od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana metodom presovanja, UV stabilan i ne gori. Poseduje visoku otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare, sa klasom strogosti (okoline) 4.1 prema SRPSNA5.725. Namenjen je za ugradnju merne opreme (merenje potrošnje električne energije), opreme za razvod, automatike, ulične rasvete itd.
Na vratima ormana postoje prozori za očitavanje mernih uređaja za obračunsko merenje i providna vratanca sa ključem za aktiviranje limitatora. Merno razvodni orman izrađuje se u više veličina sa dimenzijama i mestom ugradnje datim u tabeli:

Izveštaj Instituta Nikola Tesla sa ispitivanja: -4.10210-L

Šifra Tip ormana Dimenzija [mm] Broj mernih mesta Otpornost na udare Indeks zaštite Način ugradnje
E100101 E-I 840x340x250 jedno brojilo IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E1A000S E-I/a 688x340x250 jedno brojilo IK10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E1S000S E-I/s 700x300x240 jedno brojilo IK10 IP55 · U zid
· Na stub
E100102 E-I/K
KPK Tip-I
840x340x250
380x340x250
jedno brojilo IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E200201 E-IIV 1200x340x250 dva brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E200202 E-IIH 840x600x250 dva brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E200203 E-IIH/K
KPK Tip-II
840x600x250
380x600x250
dva brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E400401 E-IV 1200x600x250 četiri brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E400402 E-IV/K
KPK Tip-II
1200x600x250
380x600x250
četiri brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E400402 E-IVH 840x1200x250 četiri brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E600601 E-VI 1200x800x250 šest brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
E600601 E-VI/K
KPK Tip-III
1200x800x250
380x800x250
Šest brojila IK 10 IP55 · Samostojeći – ukopavanje
· Samostojeći – na beton
· Na zid
· U zid
· Na stub
Izdvojeni merni ormani IMO E I

Izdvojeni merni ormani IMO E II H K
Izdvojeni merni ormani IMO E II V K
Izdvojeni merni ormani IMO E I S
Izdvojeni merni ormani IMO E IV
Izdvojeni merni ormani IMO E VI