Orman od plastike za pasivnu opremu A100

(Sifra: A100KDS 00 1040)

Izrađen je prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS, UV stabilan, samogasivost VO prema standardu UL-94. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme KDS sistema i bežičnog interneta, mesto ugradnje: na zid, u zid i na stub.

  • Dimenzije ormana A100: 351x205x100 mm
  • Otpornost na udare: IK 0.7
  • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
  • Indeks zaštite: IP54
  • Atest br.: 021-1415/03
Orman od plastike za pasivnu opremu A100