Orman za aktivnu opremu ITO 150

(Sifra: ITO150K 00 1041)

Izrađen je prema tehničkim uslovima ZJPTT od tehničkog materijala ABS, UV stabilan, samogasivost VO prema standardu UL-94. Namenjen je za ugradnju aktivne i pasivne opreme KDS sistema i bežičnog interneta, mesto ugradnje: na zid, u zid i na stub.

  • Dimenzije ormana ITO150: 500x350x150 mm
  • Otpornost na udare: IK 0.7
  • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
  • Indeks zastite: IP54
  • Tehnička dozvola-sertifikat: 1-06-3454-46/06-2
Orman za aktivnu opremu ITO 150