Optički distributivni orman ODO 96 (ITO 150)

(Sifra: ITO0096 00 0205)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94.  Kapacitet optičkog razdelnika je 96 o.v. sa ugrađenim kasetama i nosačima adaptera: SC simpleks, FC i ST. Montira se na zid, u zid i na stub.

 • Dimenzije: 500x350x150 mm
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola-sertifikat: 06-3454-71-7/06
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725

Optički distributivni orman ODO 144 (E2H)

(Sifra: E2H0144 00 0105)

Izrađen od poliestera ojačan sa 25% staklenih vlakana, montira se na betonsko postolje, poliestersko postolje, na zid, u zid i na stub. Kapacitet optičkog razdelnika je 144 o.v. sa ugrađenim kasetama i nosačima adaptera: SC simpleks, FC i ST.

 • Dimenzije ormana: 840 x 600 x 250 [mm]
 • Dimenzije postolja: 805x600x250 [mm]
 • Samogasivost V-0 prema standardu UL-94 (materijal nezapaljiv)
 • Indeks zaštite IP55
 • Tehnička dozvola-sertifikat: 06-3454-71-7/06
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare IK 10
Optički distributivni orman ODO 144 (E2H)

Optički distributivni orman ODO 288 (E4)

(Sifra: E400288 00 0113)

Izrađen od poliestera ojačan sa 25% staklenih vlakana, montira se na betonsko postolje, poliestersko postolje, na zid, u zid i na stub. Kapacitet optičkog razdelnika je 288 o.v. sa ugrađenim kasetama i nosačima adaptera: SC simpleks, FC i ST.

 • Dimenzije ormana: 1200 x 600 x 250 [mm]
 • Dimenzije postolja: 805x600x250 [mm]
 • Samogasivost V-0 prema standardu UL-94 (materijal nezapaljiv)
 • Indeks zaštite IP55
 • Tehnička dozvola-sertifikat: 06-3454-71-7/06
 • Klasa okoline do 192 o.v.   4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare IK 10

Optički distributivni orman ODO/H

(Sifra: E2HODOH 00 0434)

Izrađen od poliestera ojačan sa 25% staklenih vlakana, montira se na betonsko postolje, poliestersko postolje, na zid i u zid. Hibridni orman koji je opremljen sa kasetama i regletama LSA plus.

 • Dimenzije: 840 x 600 x 250 [mm]
 • Samogasivost V-0 prema standardu UL-94 (materijal nezapaljiv)
 • Indeks zaštite IP55
 • Tehnička dozvola-sertifikat: 06-3454-71-7/06
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPSNA5.725
 • Otpornost na udare IK 10
Optički distributivni orman ODO 96 (ITO 150)