Priključni optički stubić PS/O

(Sifra: PS00ZO6 00 0431)

Izrađen od polikarbonata ili legure aluminijuma i silicijuma. Kapacitet priključnog stubića 2-6 optičkih vlakana. Montira se na spoljašnjem zidu stambenog objekta.

 • Dimezije priključnog stubića: L-600mm
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola-sertifikat: 06-3454-711-6/06
Priključni optički stubić PS/O

Terminalna završna optička kutija ZOK 1-2

(Sifra: TK0ZO02 00 0405)

Izrađen od ABS-a, vrsta tehničkog materijala, kapaciteta 1-2 optička vlakna, montira se na zid.

 • Dimenzije: 100 x 80 x 22 [mm]
 • Otpornost na udare: IK 0.6
 • Indeks zaštite: IP40
Terminalna završna optička kutija ZOK 1-2

Završna optička kutija ZOK 2-6

(Sifra: ZOK2600 00 0425)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOK-a 2-6 je 6 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC- simplex, E2000, FC, ST i LC.

 • Dimenzije kutije ZOK 2-6: 150x90x55 mm
Završna optička kutija ZOK 2-6

Završna optička kutija ZOK 6 A

(Sifra: A100ZO6 00 0426)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOKa je 6 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC.

 • Dimenzije kutije ZOK 6A: 315x205x100mm
 • Otpornost na udare: IK 07
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola-sertifikat ZOK6A: 06-3454-711-1/06
Završna optička kutija ZOK 6 A

Završna optička kutija ZOK 6 B

(Sifra: A30ZO06 00 0407)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOK-a 6 u B varijanti je 6 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC- duplex, E2000, FC, ST i LC. Sa nosačima adaptera SC duplex kapacitet se povećava na 12 optičkih vlakana.

 • Dimenzije kutije ZOK 6B: 200x130x75 mm
 • Otpornost na udare: IK 07
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola – sertifikat: 06-3454-711-5/06

Optička distributivna kutija ODK ZOK 6

(Šifra: ODKZOK6 00 0403)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOK-a je 6 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC. Namenjena za spoljašnju montažu na zid.

 • Dimenzije kutije ODK ZOK 6: 174x127x42mm
 • Otpornost na udare: IK 07
 • Indeks zaštite: IP65

Završna optička kutija ZOK 8

(Sifra: A30ZO08 00 0427)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOK-a 8 u B varijanti je 8 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC- simplex, E2000, FC, ST i LC. Sa nosačima adaptera SC duplex kapacitet se povećava na 16 optičkih vlakana.

 • Dimenzije kutije ZOK 6B: 200x130x75 mm
 • Otpornost na udare: IK 0.7
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola – sertifikat: 06-3454-711-5/06

Završna optička kutija ZOK 8

Završna optička kutija ZOK 12

(Sifra: A100Z12 00 0428)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOKa je 12 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC.

 • Dimenzije kutije ZOK 12: 315x205x100mm
 • Otpornost na udare: IK 0.7
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola-sertifikat ZOK 12: 06-3454-711-3/06
Završna optička kutija ZOK 12

Završna optička kutija OKU ZOK 12

(Šifra: OKUZOK12 00 0403)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOK-a je 12 optičkih vlakana sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC. Namenjena za unutrašnju montažu na zid.

 • Dimenzije kutije OKU ZOK 12: 215x135x65mm
 • Otpornost na udare: IK 07
 • Indeks zaštite: IP30

Završna optička kutija ZOK 24

(Sifra: A100Z24 00 0430)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOKa je 24 optička vlakna sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC.

 • Dimenzije kutije ZOK 24: 315x205x100mm
 • Otpornost na udare: IK 0.7
 • Klasa okoline 4.1 prema SRPS NA5.725
 • Indeks zaštite: IP54
 • Tehnička dozvola-sertifikat ZOK 24: 06-3454-711-4/06
Završna optička kutija ZOK 24

Završna optička kutija OPK-ZOK 24

(Šifra: OPKZO24 00 0403)

Izrađena od tehničkog materijala ABS, UV stabilna i samogasiva VO prema standardu UL-94. Kapacitet ZOKa je 24 optička vlakna sa nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC.

 • Dimenzije kutije ZOK 24: 305x256x79mm
 • Otpornost na udare: IK 9
 • Indeks zaštite: IP54

Završna optička kutija ZOK 24 (KPK-1)

(Šifra: KPKZO24 00 0409)

Izrađena od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana, UV stabilna i ne gori. Poseduje visoku otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare. Kapaciteta 24 OV ( moguće proširenje na 48 OV. Opremljena kasetama na listanje i nosačima adaptera tipa: SC-simplex, SC-duplex, E2000, FC, ST i LC. Ugradnja: na postolje na stub i u/na zid

 • Dimenzije kutije ZOK 24 (KPK-1): 340x388x250mm
 • Otpornost na udare: IK 10
 • Indeks zaštite: IP55
Završna optička kutija ZOK 24 (KPK-1)